address icon 25 Tran Binh Trong, Hoàn Kiếm, Hà Nội