address icon Ciputra International City, The Link Tennis Court, Tây Hồ, Hà Nội

address icon Alley 76 An Duong Street, Tây Hồ, Hà Nội

address icon Bo De Street, Gia Lâm, Hà Nội

address icon Mỹ Đình Indoor Tennis Stadium – Trần Hữu Dực, Từ Liêm, Hà Nội

address icon 1059 Hong Ha, Hoàn Kiếm, Hà Nội