one review

23 Phan Chu Trinh, Sun Red River Building., Hoàn Kiếm, Hà Nội

02439392525

Tôi bị đau khớp vai và vận động hạn chế.tôi đã điều trị nhiều nơi nhưng không thay đổi .tôi được bạn bè giới thiệu đến kinmaku.tôi đã điều tri 5 lần kết quả rất tốt.tay đã giơ và vận động tốt .

address icon 138B Giang Vo, Ba Đình, Hà Nội

address icon 48 Hai Ba Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

address icon 4th floor, 4 Lieu Giai , Ba Đình, Hà Nội

address icon C4/142 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

address icon 4th floor - 99 Van Cao Street, Ba Đình, Hà Nội

address icon No 8, Lane 27, Xuan Dieu Road, Tây Hồ, Hà Nội

address icon 55 Yen Ninh, Ba Đình, Hà Nội

address icon 6 Alley 28 Xuan Dieu,, Tây Hồ, Hà Nội

address icon 19 Nguyen Truong To, Ba Đình, Hà Nội