address icon 88 Láng Hạ - Quận Đống Đa - Hà Nội, Đống Đa, Hà Nội