address icon Indochina Plaza Hanoi, 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội