address icon No 6, Lane 45/10, Alley 45 Nguyen Hong, Đống Đa, Hà Nội