address icon 29 Ton Duc Thang Street, District 1, Saigon