address icon 8/14 Le Thanh Ton, District 1, Saigon