address icon 05 Phạm Văn Đồng - Bãi Tiên - Nha Trang , Nha Trang