Business owner - claim this page!

No photos yet. Add your own.

Name: World Link Edu Center
Address: 175 Trần Đại Nghĩa , Hai Bà Trưng, Hanoi
Phone: (+84) (0)243 623 123
21.00051869126916 105.84538458587303
Description: World Link - là đơn vị giáo dục được thành lập từ năm 2008 đến nay, và là Trung tâm dạy ngoại ngữ có uy tín tại Hà Nội. Tại World Link có chương trình độc đáo riêng của mình và có các lớp học chất lượng cao theo mô hình ưu việt: 1 thầy - 1 trò, 1 thầy 5 trò, 1 thầy - 10 trò. Các khóa học đó đã tạo nên sự thành công cho các học viên học tại World Link.
Rating: 0 on a scale of 1 to 5. Based on 0 reviews.

education world link english    (Add Tags)     Why?   

Hi Language School

0 reviews

2nd Floor, 285 Building, Doi Can Street, Ba Đình, Hanoi

(+84) (0)2432321818

0 Reviews (Followed by 1 user)

no reviews yet

Claim this page!

If you are the owner of this business please send us a message to claim ownership of this page. You will then be able to edit your contact information, reply to reviews, and do many other cool things.

If you are the owner of this business please send us a message to claim ownership of this page. You will then be able to edit your contact information, reply to reviews, and do many other cool things.

Search Nearby
Search Spots

Categories

Neighbourhood