Kinmaku Laboratory Physiotherapy

one review

address icon 23 Phan Chu Trinh, Sun Red River Building., Hoàn Kiếm, Hanoi

phone number icon 02439392525

Tôi bị đau khớp vai và vận động hạn chế.tôi đã điều trị nhiều nơi nhưng không thay đổi .tôi được bạn bè giới thiệu đến kinmaku.tôi đã điều tri 5 lần kết quả rất tốt.tay đã giơ và vận động tốt ....

 
Momiri
Momiri on Kinmaku Laboratory Physiotherapy
March 11th, 2019 at 9:03 am

Tôi bị đau khớp vai và vận động hạn chế.tôi đã điều trị nhiều nơi nhưng không thay đổi .tôi được bạn bè giới thiệu đến kinmaku.tôi đã điều tri 5 lần kết quả rất tốt.tay đã giơ và vận động tốt .