I am a personal trainer and masseuse. I teach kickboxing and jiu jitsu. I do massage. Yoni massage. Sports massage. Relaxation massage

Tôi là một huấn luyện viên cá nhân. Tôi dạy kickboxing và jiu jitsu. Tôi làm massage. Massage Yoni. Massage thể thao. Massage thư giãn Bạn thích?

Want to have fun, reduce stress, sleep better and improve skin/circulation?

Bạn muốn vui chơi, giảm căng thẳng, ngủ ngon hơn và cải thiện lưu thông?

Come see me. I am available Monday - Friday 10 AM - 5 PM

Hãy đến gặp tôi. tôi có mặt từ thứ hai đến thứ sáu 10 - 5 giờ chiều

Your first massage is FREE!

Want to try? Send me a message :D

joejack112233@gmail.com


Viewed 147 times

Posted on Tuesday, May 5 by thestrongman

thestrongman

send a message to thestrongman

: none