Lớp dạy kèm riêng cùng thầy giáo Kevin Martin Doyle. Thầy Kevin là luật sư người Mỹ và Canada. Thầy có bằng Cử nhân về Truyền thông đại chúng và bằng Thạc sĩ về nghiên cứu truyền thông. Thầy có bốn năm kinh nghiệm giảng dạy và sống ở Việt Nam đã được ba năm. Thầy nhận dạy kèm tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh thương mại và luật, kỹ năng viết, lịch sử, chính trị, văn học và các môn học khác. Buổi học có số lượng học viên từ 1-3 người với học phí là 40 USD một giờ. Khóa học này có hạn và buổi học đầu tiên chỉ với 20 USD! Hãy liên hệ với thầy Kevin ngay hôm nay để biết thêm nhiều thông tin thú vị về lớp học nhé!

Viewed 103 times

Posted on Tuesday, April 2 by kevinmartindoyle

kevinmartindoyle

send a message to kevinmartindoyle

: none