one review

23 Phan Chu Trinh, Sun Red River Building., Hoàn Kiếm, Hanoi

02439392525

Tôi bị đau khớp vai và vận động hạn chế.tôi đã điều trị nhiều nơi nhưng không thay đổi .tôi được bạn bè giới thiệu đến kinmaku.tôi đã điều tri 5 lần kết quả rất tốt.tay đã giơ và vận động tốt .

address icon 92 To Ngoc Van street (6th floor), Tây Hồ, Hanoi

address icon 07 Hẻm 31/38/12 Đường Xuân Diệu, Tây Hồ, Hanoi

address icon Alley 34, Van Bao, Ba Đình, Hanoi

address icon Lane 86, House 12C, To Ngoc Van Street, Tây Hồ, Hanoi

Kinmaku Laboratory Physiotherapy

one review

address icon 23 Phan Chu Trinh, Sun Red River Building., Hoàn Kiếm, Hanoi

phone number icon 02439392525

Tôi bị đau khớp vai và vận động hạn chế.tôi đã điều trị nhiều nơi nhưng không thay đổi .tôi được bạn bè giới thiệu đến kinmaku.tôi đã điều tri 5 lần kết quả rất tốt.tay đã giơ và vận động tốt ....